Otevření nové ambulance klinické osteologie v Hlinsku!

Milí pacienti a příznivci naší společnosti,

S radostí vám oznamujeme, že jsme otevřeli novou ambulanci klinické osteologie vybavenou kostním denzitometrem v naší ordinaci v Hlinsku.

Denzitometrické vyšetření se používá k určení hustoty kostní tkáně a množství minerálů v kostech. Toto vyšetření je určeno pacientům, u kterých je podezření na osteoporózu nebo se s ní již léčí.

Denzitometrie je bezbolestná a nezatěžuje pacienta. Díky ní může lékař odhadnout rizika zlomenin spojených s osteoporózou. Osteoporóza je častá metabolická choroba, jejíž výskyt v české populaci stále roste. Osteoportoickou zlomeninu utrpí 50% žen a 20% mužů starších 50 let. Tyto zlomeniny mohou mít vážné komplikace, včetně vysoké úmrtnosti.

Osteoporóza způsobuje neúměrný úbytek kostní hmoty vůči tvorbě kosti nové. Kosti se stávají křehčími a náchylnějšími ke zlomeninám, které se mohou objevit i při drobném nárazu nebo dokonce spontánně bez zjevné příčiny.

Pro denzitometrii se nejčastěji používá metoda rentgenové absorpční fotometrie používající energie dvou paprsků (DXA). Tato metoda je využívaná k zjištění hustoty kostí v dolní oblasti páteře a v kyčlích, někdy také kostí zápěstí, prstů a paty. Denzitometrie může být využita i ke sledování účinnosti léčby osteoporózy a monitorování stavu kostí nemocného.

Od 1. dubna 2023 většina pojišťoven nabízí možnost preventivního vyšetření osteoporózy v ambulanci praktického lékaře. Proto neváhejte a zeptejte se svého ošetřujícího lékaře na možnost provedení tohoto screeningu včetně denzitometrie.

S přáním pevného zdraví,

Vaše Sdružená ambulantní péče.

Přejít nahoru