Ceník výkonů a služeb

Popis vyšetření Cena
Vyšetření pro řidičský průkaz765,-Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz (důchodce)555,- Kč
Vyšetření pro vstup do zaměstnání895,- Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz765,- Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz (studenti, senioři)385,- Kč
Vyšetření pro profesionální průkazy (svářeč…)895,- Kč
Vyšetření pro držitele střelných zbraní765,- Kč
Zpráva o zdravotním stavu pro různé účely510,- Kč
Lékařská prohlídka před interupcí765,- Kč
Aplikace očkovacích látek mimo očkovací kalendář – samoplátce255,- Kč
Vyšetření před lázeňskou péčí130,- Kč
Hlášení pojistné události – sepsání oznámení úrazu510,- Kč
Hlášení pojistné události – sepsání oznámení úrazu + bodové ohodnocení765,- Kč
Výpis, opis nebo kopie zdravotní dokumentace385,- Kč
Administrativní výkon130,- Kč
Vystavení duplikátu zdravotního dokladu70,- Kč
Potvrzení ke studiuZdarma
Kopírování lékařských záznamů z dokumentace A47,- Kč
Klidové EKG225,- Kč
Vratná záloha na set “Vyšetření vzorku stolice na okultní krvácení”115,- Kč
Vyšetření prsů termokamerou555,- Kč
Sportovní prohlídky:
Pouze s klidovým EKG640,- Kč
S klidovým EKG a step zátěží895,- Kč
Zátěžová ergometrie1150,- Kč
S klidovým EKG, zátěžovou spiroergometrií1335,- Kč
S klidovým EKG, zátěžovou spiroergometrií a měřením složení těla1725,- Kč
Laboratorní vyšetření:
Biochemické vyšetření – ledvinový soubor (kreatin, urea, kys. močová)100,- Kč
Biochemické vyšetření – minerály (Na,K,Cl,Ca,Mg,P)205,- Kč
Biochemické vyšetření – jaterní soubor (bilirubin, ALT,AST,GMT,ALP)165,- Kč
Biochemické vyšetření – komplet470,- Kč
Diabetologie (glykémie, glykovaný hemoglobin HbA1c)375,- Kč
Lipidový metabolismus (celkový cholesterol, LDL a HDL chol.,TAG, ApoB)440,- Kč
Štítná žláza (TSH,fT4)625,- Kč
Kardio markery (CK – kreatinkináza)55,- Kč
Tumor markery – muži (PSA, CEA, Ca-19-9)1650,- Kč
Tumor markery – ženy (CEA, Ca-19-9, Ca 125)2095,- Kč
Hematologie (kompletní krevní obraz + diferenciál)110,- Kč
Ostatní – CRP255,- Kč
Vyšetření moči (moč + sediment)75,- Kč
Provedení odběru – připočítává se k částce za laboratorní vyšetření170,- Kč
Měření složení těla:*
Měření složení těla + malý protokol445,- Kč
Měření složení těla + velký protokol640,- Kč
Měření složení těla + konzultace s nutričním terapeutem765,- Kč
Nutriční terapie:
Sestavení jídelníčku na měsíc + 2 další konzultace (detail)6370,- Kč
Sestavení jídelníčku na měsíc + 2 další konzultace + 2x měření složení těla (detail)6750,- Kč
Ceník fyzioterapie:
Komplexní kineziologické vyšetření (zhodnocení pohybových stereotypů, svalové síly, rozsahu kloubního
pohybu, držení těla, stability a celkové kondice)
895,- Kč
Individuální terapie** (30 minut)510,- Kč
Individuální terapie** (45 minut)765,- Kč
Individuální terapie** – 8x5540,- Kč
Kineziotaping (1 cm pásky) 3,- Kč
Nalepení kineziotapu + cena tapu (mimo terapii)130,- Kč
Prstová pletysmografie1100,- Kč
Lymfodrenáž:
Přístrojová lymfodrenáž s uvolněním uzlin 50 min280,- Kč
Přístrojová lymfodrenáž 5x1110,- Kč
Přístrojová lymfodrenáž 10x2210,- Kč
Manuální lymfodrenáž 60 min665,- Kč
Manuální lymfodrenáž 5x2770,- Kč
Manuální lymfodrenáž 10x5540,- Kč
Manuální + přístrojová lymfodrenáž 105 min890,- Kč
*Určení přesného složení těla se provádí pomocí váhy InBody. Měří se množství kosterních svalů, tělesného tuku, minerálních látek a tělesné vody. **Individuální terapie – měkké techniky, mobilizace, léčebná těl. výchova

Ceník je platný od 1. 2. 2024 pro naše ambulance v Chotěboři, Hlinsku i Malči.

Přejít nahoru