Nový pacient

Informace pro nové pacienty

Pro rychlejší komunikaci i pro objednání prosíme o dodržování základních pravidel při telefonickém nebo emailovém kontaktu:
– Máte-li nově zjištěné onemocnění, uveďte, jaké máte obtíže, jméno odesílajícího lékaře
– Jste-li již léčený/á – kdy jste byli naposledy v odborné ambulanci, jaký je důvod změny lékaře a jméno původního lékaře
– Jste-li těhotná, uveďte týden vašeho těhotenství, jméno odesílajícího lékaře

K vyšetření (zejména prvnímu v naší ambulanci) je vhodné donést:
– Doporučení praktického lékaře (není však podmínkou vyšetření v naší ambulanci)
– Výsledky laboratorních vyšetření z předcházejícího období (máte-li k dispozici)
– Zprávu z hospitalizace, případně předchozího vyšetření (máte-li k dispozici)

Žádáme pacienty o aktivní zrušení plánované návštěvy v dostatečném časovém předstihu (optimálně alespoň týden předem), pokud se na ni nemohou dostavit.

Přejít nahoru