Stávající pacient

Informace pro stávající pacienty

  • Pro rychlejší komunikaci i pro objednání prosíme o dodržování základních pravidel při telefonickém nebo emailovém kontaktu:
  • Uveďte své jméno, příjmení, ročník, případně na vyžádání sestry/lékaře rodné číslo
  • Potřebujete–li recept na dlouhodobě užívané léky, uveďte název léku a počet balení do plánované kontroly
  • Žádáme pacienty o aktivní zrušení plánované návštěvy v dostatečném časovém předstihu (optimálně alespoň týden předem), pokud se na ni nemohou dostavit.
Přejít nahoru