Všeobecný praktický lékař Hlinsko

  • Ambulance všeobecného praktického lékařství
  • Pracovně-lékařská péče

Momentálně k dispozici očkování na chřipku (Influvac tetra)

Ordinační hodiny

Pondělí7:00 – 13:00 (interní pacienti)
Úterý7:00 – 12:00 (pouze objednaní)
Středa7:00 – 9:00 (akutní případy); do 15:00 objednaní
Čtvrtek7:00 – 15:00 (DIA ENDO poradna)
Pátek7:00 – 12:00; 13:00 – 15:00 (objednaní, administrativa)
*poslední pacient 30 min před koncem pracovní doby

Smluvní pojišťovny

111
207
205
211
201

Kontakt

+420 602 683 973

endohlinsko@sdamp.cz

Nádražní 548, 539 01 Hlinsko

Personální obsazení

MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D.

Lékařka

MUDr. Jaroslava Neugebauerová

Lékařka

MUDr. Miroslav Růžička

Lékař

MUDr. Jan Dobrovolný

Lékař

Podrobný popis

Smluvní závodní lékař – poskytovatel pracovně-lékařských služeb:

• je znalý pracovně právní problematiky, eliminuje riziko pokut, které Vám mohou plynout ze špatných dohlídek, špatně vyplněných formulářů apod.

• má důkladnou znalost konkrétního pracovního prostředí, podmínek a rizik práce, což je velmi důležité při posuzování zdravotní způsobilosti Vašich zaměstnanců k práci.

• je schopen hlídat lhůty preventivních prohlídek, dohlídek pracoviště aj.

• Vám zajistí školení první pomoci, zkontroluje lékárničku, poradí….

Lékař pro domovy seniorů

Uvědomujeme si, jak důležitý je pro seniory osobní přístup a citlivá péče známého lékaře. Proto poskytujeme pravidelné návštěvy lékaře přímo ve Vašem domově nebo indikujeme potřebné návštěvy specialistů našeho týmu.

Pro zajištění komplexní zdravotní péči, používáme nejen moderní diagnostiku, ale hlavně lidský přístup, který si klienti domovů seniorů vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu právem zaslouží. Zajišťujeme odpovídající zdravotní péči, a to nejen urgentním pacientům, ale věnujeme se také geriatrické prevenci a paliativní péči.

Poskytujeme lidský, respektující a individuální přístup ke každému pacientovi. Domovy seniorů se pro většinu klientů stávají skutečným domovem a zdravotnický, sociální a ošetřovatelský personál jejich druhou rodinou. S touto skutečností se plně ztotožňují i naši lékaři, kteří se tak pro seniory stávají chápajícím pomocníkem v péči o jejich zdraví. Je pro nás důležité, aby se klientům sociálních zařízení dostalo kvalitního a zároveň šetrného ošetření přímo v prostředí, na které jsou zvyklí.

Ambulance všeobecného lékařství

Poskytujeme komplexní lékařskou péči a k pacientům se věnujeme s respektem a lidským, ohleduplným a lidským přístupem.

Jsme zapojeni do programu Akord Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Naše péče je založena na nejmodernějších diagnostických metodách a postupech a má za cíl nejen odstranění zdravotních obtíží, ale i zlepšení a zkvalitnění pacientova života jako takového.

V rámci naší kliniky s pobočkami v Chotěboři, Hlinsku a Malči poskytujeme další ambulantní péči.

Registrujeme nové pacienty všech pojišťoven.

V příjemném a klidném prostředí ordinace vybavené nejmodernějšími diagnostickými přístroji Vám poskytneme individualizovanou péči jako např. CRP, INR, EKG máme přímo v ordinaci, výsledky vidíme hned a další.

Pracovně-lékařská péče (tzv. závodní péče)

Pracovnělékařské služby (dříve závodní péče) jsou zdravotní služby, které zajišťuje zaměstnavatel svým zaměstnancům prostřednictvím smluvního zdravotnického zařízení. Tato povinnost je zákonná a v případě nezajištění pracovnělékařských služeb může být orgánem ochrany veřejného zdraví zaměstnavateli uložena pokuta až do výše 2 milionů Kč.

Všichni zaměstnavatelé jsou povinni řídit se novelou právní úpravy zákona o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb., kde v části týkající se pracovně lékařské problematiky bylo mj. stanoveno, že zaměstnavatelé musí mít svého smluvního poskytovatele pracovně-lékařských služeb, a to i v případě, že mají jen jediného zaměstnance. Tato povinnost se vztahuje na všechny zaměstnavatele bez ohledu na velikost organizace, počet zaměstnanců, obor činnosti či kategorii práce. Jedná se o službu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, avšak náklady na ni vynaložené tvoří daňově odečitatelnou položku. Volba zařízení poskytující pracovnělékařské služby je plně v kompetenci zaměstnavatele a pro zaměstnance je vyjmuta ze svobodné volby lékaře

Přejít nahoru