Podiatrie Hlinsko

Ambulantní péče je určena pro pacienty, kteří jsou doporučeni našimi diabetology.

V naší ambulanci provádíme měření kotníkových tlaků. 

Pro ošetření používáme nástroje k podiatrickému vyšetření, vč. brusky Conekt na odstranění odumřelé kůže. 

Pro lepší hojení ran používáme amnionou membránu.

Poskytujeme medicinální pedikúru.

Ordinační hodiny

Individuální objednání

Smluvní pojišťovny

111
207
205
211
201
213

Kontakt

+420 733 634 061

pedikurahlinsko@sdamp.cz

Nádražní 548, 539 01 Hlinsko 

Personální obsazení

MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D

Lékař

Eva Dvořáková, Dis

Zdravotní sestra

Markéta Remešová

Pedikérka

Jana Bílá

Zdravotní sestra

Podrobný popis

Spolupracujeme

  •  s chirurgickou ambulancí MUDr. Jitka Bejdáková
  •  s Nemocnicí Havlíčkův Brod
  •  s Protetikou Skuteč – Vladimíra Štěpánová
  •  s ortopedickou ambulanci – MUDr. Iva Melounová

Ambulantní parenterální antibiotická terapie

Ambulantní parenterální ATB terapie se běžně používá zejména v západní Evropě a USA. Umožňuje pacientům podstoupit ambulantně léčbu takovými antibiotiky, která se za standardních podmínek dají aplikovat pouze za hospitalizace v lůžkovém zdravotnickém zařízení a tím se vyhnout často dlouhé a vyčerpávající hospitalizaci. U nás se toto týká zejména pacientů se syndromem diabetické nohy, kteří jsou v péči některé z našich diabetologických ambulancí. ATB aplikuje proškolený zdravotník buďto formou i.v. infuze, nebo i.m. injekce, méně často i rychlou i.v. injekcí.

Přejít nahoru