Účast na kurzech, vzdělávání

Doktorka Sylvie Špitálníková je členkou Evropské federace společností pro ultrazvuk v medicíně a biologii. Navíc tento rok absolvovala kurz Metody biomedicínské antropologie v obezitologii.

Přejít nahoru