MUDr. Jan Dobrovolný

Lékař

Studoval jsem na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde jsem promoval v roce 2021. Poté jsem se přihlásil do studijní programu všeobecné praktické lékařství do tehdejší Endokrinologie Vysočina, s.r.o. nyní Sdružená ambulantní péče Vysočina s.r.o.

Díky pomoci MUDr. Mgr. Sylvii Špitálníkové, Ph.D. jsem obdržel rezidenční místo pro praktické lékaře v před atestační přípravě. Pracuji na akreditovaném pracovišti schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Dle garantovaných podmínek jsem pravidelně přítomný na mnoha povinných stážích z gynekologie, ORL, očí, kožní, chirurgie, urologie, ortopedie, rehabilitace, psychiatrie, interny, ARO, záchranky, pediatrie. Stáží je vskutku mnoho pro široký základ praktického lékaře. Dále se rozvíjím i v pracovním lékařství (zavodní lékařství). Průběžně absolvuji kurz pro diplom celoživotního vzdělávání.

Velkou většinu stáží jsem absolvoval/absolvuji v Havlíčkobrodské nemocnici. Dobrovolně rád navštěvuji v těchto oborech i místní ambulance specialistů pro získání zkušeností a vyjasnění si hranice a spolupráce.

Osobně beru důležité i udržovat dobrý a intenzivní komunikaci s místním lékárníkem, protože má na danou problematiku jiný úhel pohledu např. v rámci nových kombinací léků, nižšího doplatku, hrozících změn dostupnosti a další. Můj osobní postoj, lékárník je důležitý partner v komplexní zdravotní péči.

Na práci všeobecného praktického lékaře je mi velice příjemná značně široká škála nejčastějších základních nemocí. Značně velké skupině pacientů jsem schopný v ambulanci poskytnout zdravotní péči bez potřeby přesměrování k jinému specialistovi.

Jsem ve velmi blízkém kontaktu se skupinou od 19 let do velmi vysokého věku. Od značně zdravých po vskutku velmi nemocné. Od usměvavých po značně psychicky nemocné. Považuji se za komunitního lékaře, který se snaží brát holistický přístup pacienta k co největší klinické beneficienti pacienta pro co nejkvalitnější žití života. Je to široké a krásné, z mého pohledu. Ať každý z nás dělá to, co ho baví. Takový člověk, je za mě vskutku šťastný!

Pravidelně absolvuji povinné i dobrovolné kurzy:

 • EKG pro praktické lékaře
 • Novinky pro praktické lékaře
 • Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
 • Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
 • Lékařská první pomoc
 • Radiační ochrana
 • Léčba bolesti dle doporučení WHO
 • Časná detekce karcinomu prostaty
 • Chronické žilní onemocnění, chronická žilní nedostatečnost
 • Možnost perorálního podání vitaminu B12
 • Léčba akutní bolesti
 • Nová fakta o biologické dostupnosti přípravků s obsahem magnezia
 • Rezistentní arteriální hypertenze v klinické praxi
 • Jak může lékař zvýšit svoji psychickou odolnost
 • Úloha zinku v klinické praxi.
 • Funkční poruchy trávicího traktu a jejich léčba
 • Chronická obstrukční plicní nemoc – současný stav
 • Od mírné kognitivní poruchy až po Alzheimerovu nemoc
 • Multidisciplinární zkušenost s perorální léčbou nedostatku vitaminu B12
 • Poškození jater
 • Insomnie
 • Diagnostická a léčba bronchiálního astmatu v ordinaci PL – doporučené postupy
Přejít nahoru